Pečovatelské centrum Praha 7

 
Onás

Pečovatelské centrum Praha 7, příspěvková organizace

IČ: 708 90 307
Heřmanova 1415/1,
Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
ředitelka: Mgr. Martina Pojarová

POPIS: Příspěvková organizace zřizovaná Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby, zajišťuje provoz pobytového zařízení sociálních služeb a denních dětských jeslí. Dlouhodobým cílem organizace je podpora seniorů v domácím prostředí a rodičů s dětmi. V zájmu zajištění kontaktu se společenským prostředí rozvíjí organizace řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady MČ Praha 7, plní další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace je metodicky řízena Úřadem Městské části - odbor sociální a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7.

1. Pečovatelská služba (§40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Identifikátor: 7248933
Kapacita: 700 uživatelů
Cílová skupina:
 • osoby s tělesným postižením (pro osoby pobývající na území MČ Praha 7)
 • osoby se zdravotním postižením (pro osoby pobývající na území MČ Praha 7)
 • rodiny s dítětem/dětmi (rodiny, kterým se současně narodilo 3 a více dětí, a to do věku 4 let těchto dětí)
 • senioři (pro osoby pobývající na území MČ Praha 7)
Věková struktura cílové skupiny:
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování:Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů Prahy 7

2. Odlehčovací služby (§44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Identifikátor: 1648302
Kapacita: počet lůžek - 38
Cílová skupina: senioři
Věková struktura cílové skupiny:
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Kamenická 622/46, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha 7
Název zařízení: Sociálně odlehčovací centrum

3. Denní stacionář (§ 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Identifikátor: 7457965
Kapacita: 15 osob
Cílová skupina:
Sociální služba denní stacionář je určena pro:
 • seniory
 • osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s demencí (Alzheimerovou nebo vaskulární)
které v důsledku snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nemají zabezpečeno poskytování potřebné podpory a pomoci, a jsou starší 60 let. Služba je poskytována osobám z Prahy i jejího okolí. Přednostně jsou však přijímány osoby s trvalým bydlištěm na území Prahy 7, nebo osoby, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Prahy 7

Věková struktura cílové skupiny:
 • Dospělí (60-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Tusarova 1601/42, Praha 7, 170 00
Název zařízení: Denní stacionář
 • Výroční zpráva za rok 2015:
 • Výroční zpráva za rok 2014:
 • Výroční zpráva za rok 2013:


Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky