Pečovatelské centrum Praha 7

 
Byty zvláštního určenív Domech s pečovatelskou službou