Pečovatelské centrum Praha 7

 
Byty zvláštního určenív domech s pečovatelskou službou

Základní informace

Pečovatelské centrum Praha 7 (PCP 7) poskytuje službu v bytech zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou (DPS), které patří Praze 7 a správcem těchto domů je firma 7U.

Byty zvláštního určení v DPS jsou určeny osobám s trvalým bydlištěm na MČ Praha 7, které potřebují pomoc a podporu (nezvládnou si již sami něco udělat), například: seniory, osoby s tělesným postižením.

V těchto domech je poskytováno ubytování (v rámci smlouvy) a dále také pečovatelská služba osobám, které tuto službu potřebují. Více informací o poskytování pečovatelské služby je uvedeno zde.

PCP 7 zajišťuje bydlení v těchto domovech:

  • v ulici Kamenická 40 (celkem 14 bytů),
  • v ulici U Studánky 15 (23 bytů),
  • v ulici Bubenské 37 (11 bytů)
  • v ulici Tusarova 42 (72 bytů) – dům pro seniory
Každá osoba zde má k dispozici garsoniéru I. kategorie s veškerým hygienickým zázemím (koupelna s vanou nebo se sprchovým koutem + WC). Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Výhodou tohoto bydlení je skutečnost, že každý uživatel má možnost přímého kontaktu s pracovníky, kteří v těchto bytech poskytují sociální službu.

Senioři mohou využít i společných jídelen v těchto domech a společenských místností (např. Klub seniorů U Studánky 15, kde se konají pravidelné kulturní pořady, přednášky, besedy, zájmové kroužky, relaxační cvičení, pravidelné bohoslužby, apod.).

Každý kdo by měl zájem o službu tísňového volání, může využít napojení na dispečink "Život 90" (nepřetržitá služba 24 hodin). Pokud má uživatel nějaké akutní problémy, má možnost se kdykoliv pomocí bezdrátového spojení dovolat pomoci.

Cena za ubytování je tvořena nájmem a úhradou za služby (např. za svoz odpadu – popelnice, výtah, úklid společných prostor.). Konkrétní cena se odvíjí od velikosti bytu (podle metrů čtverečních) a spotřeby. Konkrétní cenu Vám sdělí pracovníci firmy Sedmá ubytovací.Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky