Pečovatelské centrum Praha 7

 
Denní dětské jesleU Pergamenky 1144/1a, Praha7, 170 00
Provozovatel: Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1, 170 00 Praha 7
Ředitelka PCP7: Mgr. MARTINA POJAROVÁ, ŘEDITELKA PCP7, statutární zástupce
Vedoucí sestra: MOKRÁ Stanislava, registrovaná zdravotní sestra
Telefony: 220 802 565, mobil: 724 550 238
Adresa: Denní dětské jesle, Praha 7, U Pergamenky 1144/1a

Hledáte-li pro své dítě dětské jesle, potom můžete využít našeho zařízení. Zařízení je určeno ke komplexní celodenní péči o batolata od 12 do 36 měsíců. Prostředí, ve kterém snad bude Vaše dítě spokojené je specializované na péči o děti a poradensko-výchovný servis. Jesle jsou po rekonstrukci nově vybaveny. Ve vnitrobloku se nachází samostatná zahrada pro dětské aktivní vyžití. Jesle jsou v provozu každý pracovní den od 630 h do 1730 h. Rodiny, které nepotřebují přihlásit dítě ke každodennímu pobytu, možná rády využijí hlídací službu. Věříme, že se nám podaří dát společně s výchovou v rodině Vašim dětem dobrý základ pro celý život. Jestliže chcete dítě přihlásit ke každodennímu pobytu, či využít hlídací služby, přečtěte si informace. Při každodenní péči hradí rodiče měsíčně stravu ve výši stravovací jednotky a na provozních nákladech se podílí finanční částkou určenou zřizovatelem. Při poskytnutí hlídací služby se účtuje poplatek ve výši určené provozovatelem PCP-7 a zřizovatelem. Další informace Vám poskytneme na uvedených telefonech. .

Informace:

Vaše dítě do zařízení jeslí PCP-7 přijímá ředitelka PCP-7 a vedoucí jeslí na podkladě zápisu do jeslí, pořadí, podmínek, údajů k přijetí a řádně vyplněného evidenčního listu. Formulář evidenčního listu je k dispozici každý pracovní den v provozní době jeslí po telefonické dohodě. Poplatky za umístění dítěte v jeslích provozovaných PCP-7 se hradí předem. Stravné se zúčtovává v následujícím měsíci ve vazbě na docházku.

1) 1) Výše měsíčního paušálního poplatku za umístění dítěte v jeslích provozovaných PCP-7 se řídí trvalým bydlištěm matky dítěte (u otců samoživitelů bydlištěm otce).
  • 3 000,- Kč / měsíc za dítě matky, nebo otce samoživitele s trvalým bydlištěm v Praze 7
  • 7 000,- Kč / měsíc za dítě matky s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7, nebo občanů cizí státní příslušnosti s krátkodobým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem
Paušální měsíční poplatek se hradí do prvního dne v každém měsíci bez ohledu na docházku dítěte. Poplatek nebude vyžadován od prvního dne měsíce následujícího po písemném zrušení umístění dítěte u vedoucí zařízení jeslí.

2) Poplatek za stravu ve výši stravovací jednotky:
  • 49,- Kč / den strava
Poplatek za stravu se hradí předem a zúčtovává podle skutečných dnů pobytu dítěte v zařízení. Předem neomluvená absence se počítá jako účast.

3) Poplatek za hlídací službu pro děti ve věku 1-3 roky při pobírání a nepobírání rodičovského příspěvku na hlídané dítě v zařízení jeslí PCP-7 činí:
  • 100,- Kč/ hodinu + 49,- Kč/ den strava
Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jeslí. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou, Hlídací služba je výlučně omezena pouze do volné kapacity jeslí. Při předávání dítěte je nutné vzít sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

13. 2. 2018
Schválila: Mgr. Pojarová Martina, Ředitelka PCP 7

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky