Pečovatelské centrum Praha 7

 
Denníaktivity

Nabídka aktivit v Denním stacionáři + časy podávání stravy


Nabídka dopoledních aktivit Nabídka odpoledních aktivit
Čtení denního tisku Odpolední káva
Kondiční cvičení Společenské hry
Trénování paměti Sportovní hry
Pečení Výtvarné tvoření
Taneční dopoledne Možnost navštívit kulturní pořady v jídelně DPS
Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Promítání filmů v DS
Procházky – mimo DS Návštěva cukrárny
Hudební dopoledne – hudba POTMĚ Procházky – mimo DS
Výtvarné tvoření Aktivity na zahradě – péče o záhonky
Aktivity na zahradě – péče o záhonky Oslava narozenin

Nepravidelné akce – grilování, návštěva divadla, výlety atd.



Svačiny
Dopolední svačina Podávána v 10 hodin nebo dle domluvy s uživatelem po celé dopoledne
Odpolední svačina Podávána ve 14 hodin nebo dle domluvy s uživatelem během celého odpoledne
Obědy Podáváme v době otevření jídelny v Domě s pečovatelskou službou
od 1100 do 1300 hodin.











Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky