Pečovatelské centrum Praha 7

 
Máte o našislužbu zájem?
Způsoby požádání o službu:
  • telefonicky kontaktovat vedoucí DS Šárku Svobodovou (792 307 931, 220 580 295)
  • osobním kontaktem
  • e-mailem: stacionar@pcp7.cz

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O DENNÍ STACIONÁŘ

Zájemce o denní stacionář, případně osoba, která o zájemce pečuje, může pracovníky DS kontaktovat osobně, telefonicky či písemně. Nejlépe je domluvit si termín schůzky, abychom měli dostatek času se zájemci a jeho blízkým věnovat a provést je stacionářem. Při osobní schůzce vám sdělíme základní informace o naší organizaci, o provozu denního stacionáře, včetně ceníku úhrad za poskytované služby. Zájemce je dále seznámen s možnostmi stravování, s aktivizačními činnostmi a s pravidly denního stacionáře.

Pokud zájemci bude program a prostředí denního stacionáře vyhovovat, pro službu se rozhodne, bude uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby, která definuje podmínky, za kterých bude služba poskytována. Součástí Smlouvy jsou přílohy vnitřní pravidla poskytované služby a ceník. Ve smlouvě je uveden rozsah poskytovaných služeb jak základních tak i fakultativních.

Jestliže nebude moci být zájemci vyhověno z důvodu obsazenosti ihned, je v momentě, kdy se uvolní místo, telefonicky informován o možné době využívání služeb denního stacionáře.

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky