Pečovatelské centrum Praha 7

 
Úhrada 
Každý uživatel naší služby je povinen hradit úhradu za její poskytování. Touto úhradou se pouze podílí na úhradě celkových nákladů, které služba a její provoz stojí. Úhrada je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím právním předpisem. Úhrada je hrazena za jednotlivé činnosti (podle skutečně spotřebovaného času) a stravování.

Pokud Vám není něco zřejmé nebo byste chtěli více informací, je možné nás kontaktovat (kontakty jsou zde).


Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky