Pečovatelské centrum Praha 7

 
Máte zájemo naši službu?
Pokud máte zájem o poskytování naší služby, kontaktujte telefonicky některou z našich koordinátorek podle místa vašeho bydliště. Kontakty na naše koordinátorky naleznete zde.

Na základě Vašeho zájmu proběhne sociální šetření, včetně návštěvy koordinátorky, která Vám o službě podá bližší informace (o průběhu realizace, úhradách, smluvních podmínkách apod.) a projedná s Vámi Vaše očekávání od služby, rozsah poskytovaných činností (čas jejich poskytování) a datum počátku poskytování sociální služby.

Pokud Váš zájem bude dále trvat, a nebude existovat důvod pro odmítnutí poskytnutí služby, bude s Vámi uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby, která definuje podmínky, za kterých bude služba poskytována.Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky