Pečovatelské centrum Praha 7

 
Úhrada za poskytovánísociální služby
Uživatelé sociální služby hradí úhradu za její poskytování. Touto úhradou se pouze podílejí na úhradě nákladů, které služba a její provoz stojí.

Úhrada je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Osoby uvedené v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů hradí pouze úhradu v rozsahu úhrady nákladů za stravu a za fakultativní činnosti. Ostatní základní činnosti (mimo úhrady za stravu) tyto osoby nehradí. Služba je podle zmíněného ustanovení poskytována:
  • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
  • účastníkům odboje,
  • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
  • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
  • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.


Pokud Vám není něco zřejmé nebo byste chtěli více informací, je možné kontaktovat naše koordinátorky (kontakty jsou zde).

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky