724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

Sociální pracovník do ODLEHČOVACÍho CENTRa pro seniory

Nabízíme poloviční úvazek (5 dní v týdnu na 4 h) na pozici sociálního pracovníka v naší pobytové odlehčovací službě pro seniory; v případě oboustranné spokojenosti je možné navýšení úvazku.

Sídlíme vedle Stromovky ve čtyřpatrovém domě v běžné zástavbě Prahy 7, máme k dispozici zahradu s posezením a altánem. Kapacita je 38 lůžek, v létě je obvykle tato kapacita vytížena.

Jde o odlehčovací (tzv. respitní) službu, která se zaměřuje na pečující. Rodiny/jednotlivci starající se o svého blízkého, který potřebuje celodenní péči, si také potřebují odpočinout. Po určitou dobu jim odlehčujeme tím, že plně převezmeme péči o jejich blízké. Naše služba je unikátní propojením sociálního a zdravotního personálu, který je navíc přítomen 24 h denně, 7 dní v týdnu. Součástí týmu je i aktivizační pracovník.

Naše klientela je pestrá, ale nejčastěji jsou to senioři, kteří se už nemohou postarat sami o sebe a jejich blízcí si potřebují odpočinout a nabrat síly. Jsme schopni zajistit různou míru péčepodpory dle potřeb klientů. Pobyty u nás jsou časově omezené, klienti se tedy střídají.

Zakládáme si na dobré atmosféře, a proto trváme na schopnosti uchazeče být týmovým hráčem – tedy v situaci, kterou neumíte řešit, se ptát a komunikovat s ostatními kolegy.

Co Vás na této pozici čeká?

 • účast při nástupu klienta do služby (podpis dokumentů atd.)

 • spolupráce na tvorbě ind. plánu klienta, mapovánívyhodnocování potřeb klienta, kontrola realizacenaplňování IP, revize IP na základě průběžných změn v potřebách klienta

 • ve spolupráci s koordinátorem péče a aktivizačním pracovníkem podpora klientakolegů v procesu adaptace

 • práce a komunikace s rodinami

 • poradenství a podpora v případě následné péče o klienta v domácím prostředí

 • poradenství a podpora rodin a klientů v hledání dlouhodobých řešení situace klienta

 • poradenství a podpora v případě budoucího přestupu klienta do dlouhodobé pobytové soc. služby i podpora rodiny v aktivním přístupu, event. hledání dalších možností, následných řešení

 • účast na klientských poradách, kasuistických setkáních a supervizích

Jaké zkušenosti, dovednosti schopnosti byste určitě měl/a mít?

 • vzdělání soc. pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.

 • praxe na podobné pozici alespoň 2 roky

 • zkušenost s administrativou týkající se soc. služby

 • zkušenost se sestavováním, realizací a hodnocením IP, vč. dovednosti mapovatvyhodnocovat potřeby klienta

 • znalost specifik cílové skupiny, vč. jejich rodin

 • znalost specifik a postupů poskytování péčedomácím prostředí

 • znalost reálných možností soc. služby, schopnost držet hranice ve směru ke klientovi, rodině, služběkolegům

 • schopnost spolupracovat v týmu, schopnost koordinovat práci více kolegů

 • empatie ve smyslu porozumění nejen klientovi, ale i situaci jeho blízkých

Co pro vás může být výhodou?

 • znalost/orientace v seniorské problematice – soc. služby pro seniory, kompenzační pomůcky, psychosociální podpora, PnP, soc. dávky, … a schopnost předávat tyto informace prakticky a ohleduplně klientovi i rodině

 • zkušenost se supervizí

 • zkušenost se soc. prací v pobytové službě

Co Vám nabízíme:

 • plat v 10.–11. platové třídě + adekvátní osobní ohodnocení (po zkušební době)
 • 5 týdnů dovolené (při celém úvazku)
 • 4 sick days (zdravotní volno při celém úvazku)
 • služební notebook, telefon
 • důstojné nástupní platové ohodnocení s možností další finanční progrese (bude upřesněno dle CV)
 • příležitost aktivně se podílet na chodu a rozvoji naší organizace
 • podporu a zázemí zavedené organizace
 • supervize týmové, vč. možnosti individuální
 • možnost dalšího vzděláváníseberozvoje
 • příjemné a vstřícné pracovní prostředí na území Prahy 7
 • stravenkový paušál, další příspěvky na MHD/ kulturu/kartu Multisport/dětskou rekreace aj.; podporu zdravotní prevence (vitamínová péče, sezónní očkování)

Bližší informace o uvedené pracovní pozici Vám podá Mgr. A. Bártová, Ph.D., tel: 773 033 503, bartova.a@pcp7.cz.

První rok uzavíráme pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis a motivační dopis na adresu hr@pcp7.cz. Vybraní uchazeči budou zváni průběžně k výběrovému řízení. Řízení je vícekolové – nejdřív budete krátce telefonicky kontaktováni. Následuje osobní pohovor v předem domluveném termínu. Uchazeči, kteří postoupí, budou pozvání do dalšího kola, jehož součástí jsou i diagnostické pracovní testy.