220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

KONTAKTy na sociální poradenství

Mgr. Petra Mančušková

Sociální pracovnice - case manažerka

Mgr. Petr Krbec, DiS.

Metodik
773 767 511
krbec.p@pcp7.cz

Mgr. Klára Tomková

Sociální pracovnice
774 474 726
socialni2@pcp7.cz