220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

KONTAKTy na sociální poradenství

Mgr. Petra Mančušková

Hlavní sociální pracovnice

Mgr. Petr Krbec, DiS.

Metodik
773 767 511
krbec.p@pcp7.cz