724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

POVINNÉ INFORMACE A FORMULÁŘE

Sociální službu denního stacionáře poskytujeme podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Registrujeme ji pod identifikátorem 7457965.

Jako poskytovatel nejsme povinni vykonávat činnosti nebo úkony, které si uživatel může udělat sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Uživatele však vždy musíme při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci v jejím zprostředkování.

Práva a povinnosti uživatele i poskytovatele najdete ve Smlouvě o poskytování sociální služby a ve Vnitřních pravidlech pro poskytování denního stacionáře.

Pro podrobnější informace kontaktujte naše pracovníky.

Zveřejňujeme veškeré dokumenty jako smlouvu o poskytnutí služby, pravidla pro její poskytnutí, ceník či informaci, kam se obrátit v případě nespokojenosti.