220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

ODLEHČOVACÍ POBYTY

Postaráme se o vaše rodiče či prarodiče. Když si potřebujete odpočinout, načerpat síly nebo zařídit osobní věci, převezmeme vašeho blízkého na dobu určitou do péče.

aktuální situace v sociálně odlehčovacím centru

Rozhodně chceme dát zelenou návštěvám a vycházkám s rodinou a blízkými, avšak naše obavy z nákazy trvají, neboť odlehčovací službu využívají i neočkovaní klienti (v současné době 6 z celkového počtu) a naše zkušenost a zkušenost z ostatních pobytových zařízení hovoří o možnosti reinfekcí i u očkovaných osob (cca 5 %–30 % očkovaných podle typu vakcíny).

Upozorňujeme, že první dávka sice většinou brání těžkému průběhu COVIDu, ale z vlastní zkušenosti víme, že tomu tak není vždy a rozhodně neznamená ochranu před přenosem. Dva naši očkovaní klienti po první dávce skončili na jaře v nemocnici.

Vzhledem k těmto skutečnostem nabízíme možnost testování kvalitními antigenními testy přímo v odlehčovacím centru před začátkem návštěvy. Nabídka platí pro ty, kteří jsou teprve po první dávce očkování nebo bezprostředně po druhé dávce i pro ty, kteří COVID prodělali před více než 90 dny a samozřejmě i pro ty, kteří nejsou očkovaní vůbec. O provedení testu vydáme potvrzení. 

Prosíme Vás o zvýšenou obezřetnost a žádáme o využití této nabídky z důvodu ochrany Vašich blízkýchostatních obyvatel domu. Prosíme Vás, pomozte nám využít dostupné možnosti k zajištění bezpečí tak, aby nebylo nutno dům znovu uzavírat a aby se i život v odlehčovacím centru mohl vrátit k normálu.

Organizace a pravidla návštěv v SOC:

Návštěvu lze umožnit jestliže:

 • návštěva absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • návštěva absolvovala nejdéle 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 POC s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 • doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 • doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, a od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
 • v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad
 • návštěva absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení,
 • návštěva absolvovala ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom potvrzení školy nebo čestné prohlášení, resp. Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Stále platí podmínka, že osoba navštěvující uživatele:

 • používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • dodržuje režimová opatření,
 • domlouvá případnou návštěvu předem a respektuje dohodnuté časy,
 • musí podepsat prohlášení návštěvy a čestné prohlášení

Režimová opatření:

 • Návštěvy se domlouvají předem se sociální pracovnicí na tel. 770 177 150.
 • V úvahu přichází všechny dny vyjma čtvrtku a to vždy ve 13, 14, 15, 16 a 17 hodin.
 • Ve společenské místnosti bude vždy jen 1 návštěva (max. 2 osoby), návštěvy se dle počasí mohou uskutečnit i v zahradě centra.
 • Prosím dodržujte pokyny službu konajících pracovníků.
 • Pokud návštěvník po uskutečněné návštěvě zjistí, že přišel do kontaktu s pozitivní osobou nebo že je sám pozitivní, neprodleně tuto skutečnost nahlásí vedoucímu odlehčovacího centra.

Formulář prohlášení návštěvy ke stažení zde.

Formulář čestného prohlášení o negativním testu na Covid ke stažení zde

 

PŘEHLED SLUŽEB, KTERÉ NABÍZÍME

Poskytujeme odlehčovací pobyty pro seniory nad 65 let a pro lidi se zdravotním postižením starší 27 let.

CELODENNÍ STRAVA

Klienti si vyberou z několika pokrmů, včetně těch dietních. Zajišťujeme vyvážený jídelníček na celý den.

PEČOVATELSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY

Nabízíme podání jídla. Provádíme hygienu. Lidem se sníženou mobilitou nebo orientací pomůžeme s oblékáním, přesuny po budově. Poskytujeme základní sociální poradenství. Pomáháme se žádostmi do domova seniorů či s vyplněním žádosti o příspěvek na péči.

AKTIVIZAČNÍ A VOLNOČASOVÉ ČINNOSTI

Jde o aktivní a smysluplné trávení volného času, jež je dobrovolné a vychází z přání a potřeb obyvatelů domu. Těm nabízíme společnou četbu, cvičení na židlích, trénink paměti či pobyt na zahrádce centra, taneční terapii, canisterapii i pravidelná mezigenerační setkání s dětmi.

DROBNÉ ZDRAVOTNÍ ÚKONY

Zdravotní sestry jsou v zařízení k dispozici 24 hodin denně. Připravují a podávají léky, aplikují inzulín, ošetřují rány. Klientův praktický lékař jej zde může také navštěvovat.

PÉČE O TĚLO

Obyvatel domu může za úhradu využít služby jako pedikúra a kadeřnictví.

POSEZENÍ VENKU

Na klidném místě v zahradě mohou klienti strávit čas s návštěvami či jen tak relaxovat. V létě zde hrajeme petanque. Připravujeme narozeninové oslavy, koncerty, někdy grilujeme.

SMYSLOVÉ STIMULACE

Podporujeme klienty ve vnímání vlastního těla i okolního světa, pomáháme s rozvojem a udržení motorických schopností. Nabízíme skupinová cvičení.

JAK SE PŘIHLÁSIT K POBYTU

Pokud máte zájem o pobyt v odlehčovacím centru pro sebe či blízkého, obraťte se co nejdříve na naši sociální pracovnici.

Mgr. Olga Grulichová DiS.

Poskytne vám informace o službě i kapacitě, poradí s vyplněním žádosti i s ostatními náležitostmi.

 • 1
  NÁVŠTĚVA CENTRA
  Schůzku v odlehčovacím centru si můžete sjednat telefonicky. Přímo na místě si vše prohlédnete a doptáte na to, co potřebujete znát. V opodstatněných případech vás navštívíme přímo doma a probereme vše potřebné.
 • 2
  VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ
  Vypíšete Žádost o přechodný pobyt v sociálně odlehčovacím centru (SOC) a zajdete k ošetřujícímu lékaři. Ten vyplní Vyjádření lékaře k žádosti o přechodný pobyt v SOC. Dokumenty zašlete či přinesete na adresu Kamenická 622/46, Praha 7, 170 00. Formuláře najdete také na celodenní recepci odlehčovacího centra i v sídle Pečovatelského centra.
 • 3
  PLÁN PÉČE
  Poté, co obdržíme a probereme všechny nezbytné náležitosti a dokumenty, vytvoříme plán péče.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ČAS

Klientům poskytujeme celodenní péči na přechodnou dobu.

KAPACITA

V našem bezbariérovém domě ubytujeme až 38 osob. Nabízíme 1–2lůžkové pokoje, některé mají vlastní sociální zařízení. Na každém ze 4 pater jsou toalety, koupelny, kuchyňka a jídelna.

CENÍK

Ceny se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

JAK TO U NÁS VYPADÁ