220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

ODLEHČOVACÍ POBYTY

Postaráme se o vaše rodiče či prarodiče. Když si potřebujete odpočinout, načerpat síly nebo zařídit osobní věci, převezmeme vašeho blízkého na dobu určitou do péče.

aktuální situace v sociálně odlehčovacím centru

Vycházky

 1. Vládní usnesení ze dne 12. 10. 2020 nezakazuje klientům SOC vycházet mimo objekt či areál zařízení, Vašeho blízkého tedy můžete vzít na procházku!
 2. Vycházky klientů jsou velkou podporou jejich tělesného a psychického zdraví, je třeba však pečlivě zvážit, která místa navštívíte a se kterými osobami se setkáte. Není vhodné navštěvovat místa s velkou koncentrací osob, a to ani ve venkovním prostředí. Ohrožující může být setkání s osobami (týká se i rodiny), které mohou být ohroženy nákazou (v zaměstnání, při cestování, společenským životem apod.).
 3. Doporučujeme účinné zakrytí nosu a úst klienta i doprovodu během celé vycházky. Snížení rizika nakažení neslouží jen k ochraně zdraví klienta, který byl na vycházce, ale k ochraně zdraví ostatních klientů SOC a také k ochraně zdraví pracovníků SOC, bez kterých by nebyl provoz služby možný.
 4. Provoz SOC v současné době podléhá řadě nových opatření a zvyšujícím se nárokům na personál i celkový režim služby. Z těchto důvodů:

  a) je nevhodné, aby klienti chodili na vycházky ve čtvrtek,

  b) návrat z vycházky by měl být nejpozději v 17:30 hod.

 5. Rodina nebo blízcí klienta, kteří hodlají klienta doprovodit při procházce, oznámí den a čas, kdy přijdou pro klienta – začátek procházky na telefonní číslo: 220 571 091 (recepce SOC), a to alespoň jeden den předem mezi 13:00 a 17:00 hod.
 6. Odchod klienta na procházku i návrat proběhne skleněnými vraty SOC. Doprovod klienta sdělí pracovníkovi SOC čas návratu klienta.
 7. Doprovod klienta nevstupuje do objektu SOC a to ani do průjezdu, ani na WC – platí vládní nařízení o zákazu návštěv!

Návštěvy

Vládní usnesení ze dne 8. 10. 2020 zakazuje návštěvy klientů i v zařízeních poskytujících sociálně odlehčovací služby, tedy i v SOC PCP7.

Na základě výjimky jsou návštěvy umožněny těmto uživatelům sociálních služeb:

 • nezletilí uživatelé, uživatelé s omezenou svéprávností, uživatelé se zdravotním postižením, uživatelé v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a uživatelé, u nichž to vyžaduje jejich psychický stav nebo sociální situace, kdy tuto výjimku posuzuje s klientem sociální pracovník služby nebo praktický lékař.

Pokud se rozhodnete pro návštěvu Vašeho blízkého v SOC, případně se chcete zeptat, zda patří mezi uvedené výjimky, kontaktujte sociální pracovnici SOC Olgu Grulichovou na tel. čísle: 233 376 005 nebo 770 177 150, která Vám vysvětlí vše potřebné a seznámí vás s pravidly případné návštěvy.

PŘEHLED SLUŽEB, KTERÉ NABÍZÍME

Poskytujeme odlehčovací pobyty pro seniory nad 65 let a pro lidi se zdravotním postižením starší 27 let.

CELODENNÍ STRAVA

Klienti si vyberou z několika pokrmů, včetně těch dietních. Zajišťujeme vyvážený jídelníček na celý den.

PEČOVATELSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY

Nabízíme podání jídla. Provádíme hygienu. Lidem se sníženou mobilitou nebo orientací pomůžeme s oblékáním, přesuny po budově. Poskytujeme základní sociální poradenství. Pomáháme se žádostmi do domova seniorů či s vyplněním žádosti o příspěvek na péči.

AKTIVIZAČNÍ A VOLNOČASOVÉ ČINNOSTI

Jde o aktivní a smysluplné trávení volného času, jež je dobrovolné a vychází z přání a potřeb obyvatelů domu. Těm nabízíme společnou četbu, cvičení na židlích, trénink paměti či pobyt na zahrádce centra, taneční terapii, canisterapii i pravidelná mezigenerační setkání s dětmi.

DROBNÉ ZDRAVOTNÍ ÚKONY

Zdravotní sestry jsou v zařízení k dispozici 24 hodin denně. Připravují a podávají léky, aplikují inzulín, ošetřují rány. Klientův praktický lékař jej zde může také navštěvovat.

PÉČE O TĚLO

Obyvatel domu může za úhradu využít služby jako pedikúra a kadeřnictví.

POSEZENÍ VENKU

Na klidném místě v zahradě mohou klienti strávit čas s návštěvami či jen tak relaxovat. V létě zde hrajeme petanque. Připravujeme narozeninové oslavy, koncerty, někdy grilujeme.

SMYSLOVÉ STIMULACE

Podporujeme klienty ve vnímání vlastního těla i okolního světa, pomáháme s rozvojem a udržení motorických schopností. Nabízíme skupinová cvičení.

JAK SE PŘIHLÁSIT K POBYTU

Pokud máte zájem o pobyt v odlehčovacím centru pro sebe či blízkého, obraťte se co nejdříve na naši sociální pracovnici.

Mgr. Olga Grulichová DiS.

Poskytne vám informace o službě i kapacitě, poradí s vyplněním žádosti i s ostatními náležitostmi.

 • 1
  NÁVŠTĚVA CENTRA
  Schůzku v odlehčovacím centru si můžete sjednat telefonicky. Přímo na místě si vše prohlédnete a doptáte na to, co potřebujete znát. V opodstatněných případech vás navštívíme přímo doma a probereme vše potřebné.
 • 2
  VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ
  Vypíšete Žádost o přechodný pobyt v sociálně odlehčovacím centru (SOC) a zajdete k ošetřujícímu lékaři. Ten vyplní Vyjádření lékaře k žádosti o přechodný pobyt v SOC. Dokumenty zašlete či přinesete na adresu Kamenická 622/46, Praha 7, 170 00. Formuláře najdete také na celodenní recepci odlehčovacího centra i v sídle Pečovatelského centra.
 • 3
  PLÁN PÉČE
  Poté, co obdržíme a probereme všechny nezbytné náležitosti a dokumenty, vytvoříme plán péče.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ČAS

Klientům poskytujeme celodenní péči na přechodnou dobu.

KAPACITA

V našem bezbariérovém domě ubytujeme až 38 osob. Nabízíme 1–2lůžkové pokoje, některé mají vlastní sociální zařízení. Na každém ze 4 pater jsou toalety, koupelny, kuchyňka a jídelna.

CENÍK

Ceny se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

JAK TO U NÁS VYPADÁ