220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

aktuální informace s ohledem na pandemii covid-19

Abychom zaručili maximální bezpečí, přijímáme průběžně různé stupně opatření. 

Rozhodně chceme dát zelenou návštěvám a vycházkám s rodinou a blízkými, avšak naše obavy z nákazy trvají, neboť odlehčovací službu využívají i neočkovaní klienti (v současné době 6 z celkového počtu) a naše zkušenost a zkušenost z ostatních pobytových zařízení hovoří o možnosti reinfekcí i u očkovaných osob (cca 5 %–30 % očkovaných podle typu vakcíny).

Upozorňujeme, že první dávka sice většinou brání těžkému průběhu COVIDu, ale z vlastní zkušenosti víme, že tomu tak není vždy a rozhodně neznamená ochranu před přenosem. Dva naši očkovaní klienti po první dávce skončili na jaře v nemocnici.

Vzhledem k těmto skutečnostem nabízíme možnost testování kvalitními antigenními testy přímo v odlehčovacím centru před začátkem návštěvy. Nabídka platí pro ty, kteří jsou teprve po první dávce očkování nebo bezprostředně po druhé dávce i pro ty, kteří COVID prodělali před více než 90 dny a samozřejmě i pro ty, kteří nejsou očkovaní vůbec. O provedení testu vydáme potvrzení. 

Prosíme Vás o zvýšenou obezřetnost a žádáme o využití této nabídky z důvodu ochrany Vašich blízkých a ostatních obyvatel domu. Prosíme Vás, pomozte nám využít dostupné možnosti k zajištění bezpečí tak, aby nebylo nutno dům znovu uzavírat a aby se i život v odlehčovacím centru mohl vrátit k normálu.

Organizace a pravidla návštěv v SOC:

Návštěvu lze umožnit, jestliže:

 • návštěva absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • návštěva absolvovala nejdéle 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 POC s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
 • doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • doloží, že byla očkována proti onemocnění COVID-19, a od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
 • v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad
  návštěva absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení,
 • návštěva absolvovala ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom potvrzení školy nebo čestné prohlášení, resp. Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Stále platí podmínka, že osoba navštěvující uživatele:

 • používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
  dodržuje režimová opatření,
 • domlouvá případnou návštěvu předem a respektuje dohodnuté časy,
  musí podepsat prohlášení návštěvy a čestné prohlášení.