220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

aktuální informace s ohledem na pandemii covid-19

Abychom zaručili maximální bezpečí, přijímáme průběžně různé stupně opatření. 

Návštěvy jsou nyní naprosto neomezeně a bez jakýchkoli podmínek.

Rozhodně chceme dát zelenou návštěvám a vycházkám s rodinou a blízkými, avšak naše obavy z nákazy vzhledem k situaci trvají. Prosíme Vás proto o zvýšenou obezřetnost a žádáme maximální ochranu Vašich blízkých a ostatních obyvatel domu.

Prosíme Vás, pomozte nám využít dostupné možnosti k zajištění bezpečí tak, aby nebylo nutno dům znovu uzavírat a aby život v odlehčovacím centru mohl probíhat jako obvykle.

Organizace a pravidla návštěv v SOC:

Návštěvu lze umožnit, jestliže:

 • Návštěvy mohou probíhat každý den mimo čtvrtka v návštěvní místnosti.

 • Na návštěvy se rezervujte předem přes rezervační systém níže.

 • Návštěvy na pokoji u imobilních klientů schvaluje předem vrchní sestra paní Horažďovská, tel. 725 714 180.
 • Návštěva se musí na recepci prokázat:
 1. negativním výsledkem antigenního POC testu ne starším než 24 hodin nebo
 2. negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin nebo
 3. potvrzením od lékaře o prodělání nemoci Covid, příp. doklad o izolaci nařízený hygienickou stanicí (do 180 dnů od prvního prokázaného POC/PCR) nebo
 4. absolvovaným očkováním proti Covid (2 týdny od ukončeného očkování). 

K doložení je možné využít tzv. COVID-PASS, resp. certifikát v aplikaci Tečka. Opatření se vztahuje i na děti a mladistvé.

Prosím před návštěvou vždy zvažte svůj zdravotní stav, pokud jste přišli do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem, vždy návštěvu odložte, i když vám nebyla nařízena karanténa.  

Průběh návštěvy

 • Návštěvník hlásí svůj příchod na recepci.
 • Pracovník recepce kontroluje, zda návštěvník má odpovídající platné potvrzení, resp. certifikát. Bez potvrzení/certifikátu nebude návštěvník vpuštěn.
 • Návštěvníkovi je změřena teplota.
 • Na recepci rovněž obdrží respirátor.
 • Respirátor má návštěvník nasazený po celou dobu návštěvy.
 • Pokud návštěvník nedodržuje nastavená opatření (především nošení respirátoru), je možné ho bez prodlení vykázat z areálu.

Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost.