724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

KONTAKTY DO ODLEHČOVACÍHO CENTRA

Bc. Radek Hušek

Vedoucí sociálně odlehčovacího centra
770 152 883
husek.r@pcp7.cz

Mgr. Alžběta Bártová PhD.

Vedoucí úseku sociální péče a služeb
775 886 965
bartova.a@pcp7.cz

Mgr. Olga Grulichová, DiS.

Sociální pracovnice

Šárka Petrová

Vedoucí úseku zdravotních služeb
778 797 282
petrova.s@pcp7.cz

DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY

Nepřetržitá služba

721 517 945

Všeobecná sestra

731 503 181

Pracovnice v sociálních službách, 1. patro

731 503 209

Pracovnice v sociálních službách, 2. patro

731 503 197

Pracovnice v sociálních službách, 3. patro

731 503 182

SOCIÁLNĚ ODLEHČOVACÍ CENTRUM

Kamenická 622/46, Praha 7, 170 00