724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

NAŠE POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY

Posláním služby je přechodná péče o seniora a podpora pro jeho pečující.

Cíl služby: udržet a rozvíjet současnou kapacitu zařízení – 38 lůžek.

Při práci v odlehčovacím centru se řídíme 11 zásadami:

 • Úcta k člověku v seniorském věku,
 • respekt k přáním uživatelů,
 • respekt k životnímu stylu rodiny,
 • partnerský a individuální přístup,
 • srozumitelná komunikace,
 • vztah mezi pečovatelem a uživatelem, který je založený na vzájemné spolupráci,
 • odbornost – vzděláváním pracovníků vytváříme podmínky ke zkvalitnění služby,
 • doprovázení – spolu s uživateli i jejich rodinami hledáme řešení situace,
 • udržování stávajících kontaktů klienta a zapojení se do společnosti podle vůle, možností a schopností
 • podpora při zachování možné míry soběstačnosti klienta,
 • pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům, přáním a potřebám uživatelů.