724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

POVINNÉ INFORMACE A FORMULÁŘE

Sociálně odlehčovací centrum provozujeme podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Vedeme jej pod identifikátorem 1648302. Službu registruje magistrát hlavního města Prahy.

Práva a povinnosti uživatele i poskytovatele najdete ve Vnitřních pravidlech pro poskytování odlehčovací služby.

Pro podrobnější informace kontaktujte naše pracovníky.