220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

POVINNÉ INFORMACE A FORMULÁŘE

Práva a povinnosti uživatele i poskytovatele najdete ve Smlouvě o poskytování sociální služby a ve Vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu poskytujeme podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Registrujeme ji pod identifikátorem 7248933. Jako poskytovatel nejsme povinni vykonávat činnosti nebo úkony, které si uživatel může udělat sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Uživatele však vždy musíme při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci v jejím zprostředkování.

Pro podrobnější informace kontaktujte naše pracovníky.