220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

ODBORNý VEDOUCÍ SLUŽEB / METODIK ORGANIZACE

Úkolem nového kolegy bude, vedle odborného vedení služeb, i ukotvení pozice v organizaci – očekáváme tedy dlouhodobější spolupráci. Jde o práci na plný úvazek s nástupem od 1. 9. 2023 nebo dle dohody v průběhu podzimu 2023.

Co od Vás požadujeme:

 • osobnostní vyzrálost
 • vzdělání soc. pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.

 • znalost seniorské cílové skupiny, vč. jejích potřeb a specifik nebo prokázaná schopnost rychle se zorientovat v nové problematice / nové cílové skupině

 • zkušenost s přímou prací s klienty v min. jedné soc. službě po dobu minimálně dvou let 
 • zkušenost s vedením lidí v pozici vedoucího po dobu minimálně pěti let

 • zkušenost se zaváděním změny, včetně metodického ukotvení

Co od Vás očekáváme:

 • ztotožnění se s vizí PCP7 a kontinuální práci v souladu s touto vizí

 • práci v souladu s platnou legislativou

 • schopnost převzít zodpovědnost za sociální práci v organizaci i za zkvalitňování péče

 • schopnost být samostatným leaderem (být oporou) a zároveň pracovat v týmu, který je potřeba někdy podpořit, někdy limitovat a vracet k veřejnému závazku (dávat oporu)

 • pomoc stávajícímu týmu s vybudováním (relativně) nové služby poradny v rámci evr. projektu, zejm. nastavení hranic služby

 • v indikovaných případech schopnost myslet „out of the box“, kompetentně diskutovat/vést diskusi o případu, vědomě a informovaně rozhodovat ve výjimkách (nelpět rigidně na zavedené praxi) a schopnost nést za to zodpovědnost

 • základní orientaci v problematice neformálních pečujících a ochotu a schopnost toto téma dále rozvíjet

Výhodou je zkušenost

 • s prací ve službě komunitního charakteru

 • se zaváděním změn v organizaci

 • absolvovaný nebo probíhající sebezkušenostní výcvik

 • schopnost/ochota řešit situace spojené s péčí v závěru života a situace lidí s demencí

 • s funkčním case managementem

Co Vám nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené

 • 4 sick days (zdravotní volno)

 • služební notebook, telefon

 • důstojné nástupní platové ohodnocení s možností další finanční progrese

 • příležitost aktivně se podílet na chodu a rozvoji naší organizace

 • podporu a zázemí zavedené organizace

 • supervize týmové, vč. možnosti individuální

 • možnost dalšího vzdělávání a seberozvoje

 • příjemné a vstřícné pracovní prostředí na území Prahy 7

 • stravenkový paušál, další příspěvky na MHD/ kulturu/kartu Multisport/dětskou rekreace aj.; podporu zdravotní prevence (vitamínová péče, sezónní očkování)

První rok uzavíráme pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis a motivační dopis na adresu hr@pcp7.cz. Vybraní uchazeči budou zváni průběžně k výběrovému řízení. Řízení je vícekolové – nejdřív budete krátce telefonicky kontaktováni. Následuje osobní pohovor v předem domluveném termínu. Uchazeči, kteří postoupí, budou pozvání do dalšího kola, jehož součástí jsou i diagnostické pracovní testy.