724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podporujeme všechny, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Pečujeme zvlášť o každého klienta. Tak, aby mohl zůstat tam, kde je mu nejlépe – v domácnosti a rodině.

Pečovatelské služby mohou využít osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

SENIOŘI OD 65. ROKU

Zajišťujeme péči, která zachová či prodlouží setrvání doma a s přiměřenými sociálními kontakty.

Nepříznivou situaci představuje

 • Když nohy neslouží jako dříve a je náročnější si zajistit denní chod domácnosti i procházky za přáteli,
 • když se zvýší četnost pádů,
 • potřeba pomoci s podáváním jídla i pití,
 • potřeba zajistit teplý oběd, doprovod např. k lékaři, úklid, nákupy, praní či žehlení, přesun na lůžko i vozík,
 • potřeba pomoci s osobní hygienou včetně péče o vlasy a nehty,
 • potřeba vyvenčit psa nebo zajistit dopravu autem.

OSOBY S TĚLESNÝM ČI ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Cílem služby je:

a) Poskytnout kvalitní informace o specializovaných sociálních službách,

b) zajistit běžný chod domácnosti a zvýšit sebeobsluhu,

c) pokud lze, zabezpečit dopravu do školy či práce.

Nepříznivou situaci představuje

 • Neschopnost zvládnout běžné činnosti jako úklid, praní, žehlení, nákupy či venčení psa,
 • snížená schopnost sebeobsluhy – potřeba donést jídlo a pití, pomoc při hygieně, při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoci dokážeme, pokud postižení nevyžaduje specializované dovednosti. Prvně se obracíme na odborná pracoviště a společně služby zajišťujeme.

VÍCEČETNÉ RODINY

Podporujeme zejména rodiny, kterým se narodí 3 a více dětí najednou. 

Nepříznivou situaci představuje

 • Nemožnost sám zvládnout péči o domácnost a zajistit rodině denně teplou stravu,
 • potřeba pomoci s nákupy,
 • nemožnost zajistit dopravu autem na nákupy či vyšetření u lékaře.

Pečovatelskou službu může rodina využívat až do 4 let od narození dětí.

Důležité! Pečovatelská služba je pro osoby, které bydlí na Praze 7. Trvalé bydliště v této městské části není nutné. Stačí, když se klient v době poskytování služby zde nachází, například u rodiny.

CO NABÍZÍME

běžná péče o vlastní osobu

 • Podpora při podávání jídla a pití, při oblékání i používání speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v domácnosti, při přesunu na lůžko i vozík.

OSOBNÍ HyGiENA

 • Pomoc při osobní hygieně, základní péči o vlasy a nehty, při použití WC,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC S JEJÍM ZAJIŠTĚNÍM

 • Zajištění jídla podle věku, zásad racionální výživy či typu diety,
 • dovoz a donáška jídla,
 • přichystání a podání jídla i pití nebo pomoc s přípravou.

ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 • Běžný úklid a údržba, pomoc se zajištěním velkého úklidu domácnosti, např. před svátky,
 • praní a žehlení osobního i ložního prádla, naše prádelna zajišťuje i drobné opravy,
 • topení, donáška a přípravy topiva,
 • malé i velké nákupy, donáška vody, zajištění ošacení a nutné výbavy domácnosti.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S PROSTŘEDÍM

 • Doprovod do školského zařízení, k lékaři, na úřady a podobně.

JAK SLUŽBU ZÍSKAT

 • 1
  KONTAKT SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ
  Zavolejte sociální pracovnici, pod jejíž oblast patříte. Komu se přesně ozvat, zjistíte v kontaktech.
 • 2
  SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ
  Sociální pracovnice vás na základě telefonátu navštíví. Vysvětlí, jak pečovatelská služba funguje. Při setkání také zjistí, co potřebujete a očekáváte.
 • 3
  DOMLUVA NA TYPU SLUŽEB A ROZSAHU
  Sociální pracovnice s vámi zároveň dojedná rozsah služeb, časový harmonogram a datum, od kterého bude pečovatelka za klientem docházet.
 • 4
  PODEPSÁNÍ SMLOUVY A ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE
  Pokud o službu máte zájem, uzavřeme s vámi písemnou smlouvu. Od data uvedeného ve smlouvě budeme poskytovat domluvenou péči.
 • 5
  POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
  Uživateli na začátku určíme klíčového pracovníka, který vypracovává a vyhodnocuje individuální plán, jímž se stanoví cíle uživatele. Podle toho dokážeme reagovat na jeho potřeby: v průběhu se dají služby rozšířit i zkrátit.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

FORMA

Existují dvě formy pečovatelské služby. Při terénní službě pečovatelky docházejí ke klientům domů.

Ambulantní službu nabízíme ve dvou Střediscích osobní hygieny těm, kteří nemají dobré podmínky pro hygienu. Klientům, jež se nedokáží dopravit sami, můžeme dopravu zajistit.

Ve středisku se mohou umýt ve vaně či sprše se sedačkou. Klient si přinese ručník a toaletní potřeby nebo mu je poskytneme. Po domluvě může využít i pedikúru.

ČAS

Terénní pečovatelskou službu provozujeme od pondělí do pátku 7:30–21:00, o víkendech a svátcích 7:30–19:30. Ambulantní pečovatelská služba probíhá na objednání v střediscích osobní hygieny.

Středisko os. hygieny Tusarova 42

objednání na tel.: 777 458 507
Provoz: po–pá 8.00–12.00

Středisko os. hygieny U Studánky 15

objednání na tel.: 778 788 683
Provoz: po–pá 8.00–12.00

KAPACITA

Pro terénní formu pečovatelské služby máme celkovou měsíční kapacitu 600 klientů, pro ambulantní je to 60 klientů za měsíc.