724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

KONTAKTy na ředitelství

Mgr. Martina Pojarová

Ředitelka PCP 7

Mgr. Bedřiška Kotmelová

Zástupkyně ředitelky

PhDr. Zdena Honsová Filípková

HR specialista
773 072 081
hr@pcp7.cz

Daniela Dolejšová

Vedoucí administrativního úseku

Mgr. Martina Melicharová

Vedoucí ekonomicko-personálního úseku

Eliška Navrátilová, DiS.

Personalistka

Jana Bártová

Mzdová účetní
724 550 237
mzdova@pcp7.cz

Jan Policar

Vedoucí technicko-provozního úseku

Marie Dvořáková

Vedoucí projektu pro podporu o neformálně pečující a koordinace PR