220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

NAŠE POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY

Posláním stacionáře je poskytování individuální podpory seniorům přes den, v bezpečném prostředí a tam, kde při samotném pobytu doma může vzniknout ohrožení a sociální vyloučení.

Cíl služby stanoví pomoc alespoň 20 lidem ročně, kteří díky nám mohou zůstat doma.

Při poskytování sociální služby se řídíme 8 základními zásadami:

  • Soběstačnost - pomáháme pouze s tím, co člověk sám nezvládne.

  • Motivace - motivujeme do aktivit, které vedou k udržení nebo zlepšení klientových schopností, například paměti.
  • Aktivizace a orientace - při každé z aktivizačních činností se snažíme uživatele orientovat v čase a prostoru.

  • Zaměření na konkrétní potřeby, schopnosti a zvyklosti - službu přizpůsobujeme zvyklostem a potřebám každého jednotlivce.

  • Bezpečí - dbáme na bezpečí uživatelů a vytváříme bezpečný prostor pro poskytování sociální služby.

  • Úcta a partnerství - chováme s úctou. Aby to fungovalo, bereme každého jednotlivce jako partnera.

  • Spolehlivost - dohodnutý čas a kvalita je pro nás samozřejmostí.

  • Spolupráce s rodinou uživatele - po celou dobu jsme v kontaktu s rodinou, díky jejímž informacím pak poskytneme ještě lepší péči.