724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

CENÍK

Zjistěte, jaká je cena pečovatelské služby.

Uživatelé platí úhradu za poskytování sociální služby, například z příspěvku na péči. Ta je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.

Osoby uvedené v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů hradí pouze úhradu za stravu a fakultativní činnosti. Ostatní základní činnosti jsou jim ze zákona poskytovány zdarma. Jedná se o:

Rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí

A to do 4 let věku těchto dětí.

Účastníky odboje.

Osoby, které jsou účastny rehabilitace

Podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, a nebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.

Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,

Jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a nebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., a nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.

Pozůstalé manžele a manželky po výše uvedených osobách

Po účastnících odboje, rehabilitovaných osob a osob, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru. Věk pozůstalého musí být alespoň 70 let.