220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

Projekty financované ministerstvy ČR a evropskou unií

Přehled investičních akcí a projektů financovaných z dotací. 

Modernizace sociálních služeb Pečovatelského centra Praha 7

Projekt "Modernizace sociálních služeb Pečovatelského centra Praha 7" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii Covid-19.

  • Stručný popis projektu:
    Realizací projektu dojde k pořízení dodávkových elektromobilů s úpravou pro přepravu imobilních osob a dalšího vybavení pro klienty Pečovatelského centra, které budou poskytovány cílové skupině – seniorům a osobám se zdravotním postižením.
  • Cíle projektu:
    Cílem projektu je pořízení dodávkových elektromobilů s úpravou pro přepravu imobilních osob, stolních počítačů a IT příslušenství, polohovacích lůžek a nábytku na pokoje klientů Sociálně odlehčovacího centra. Pořízením elektromobilů a dalšího vybavení dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb.
  • Výsledky projektu:
    Výsledkem projektu budou pořízené dodávkové elektromobily a vybavení, které budou poskytovat klíčový nástroj pro registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách cílovým skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením. Sociální služby, konkrétně terénní pečovatelská služba a odlehčovací služba přispějí k tomu, aby cílové skupiny nebyly ohroženy sociálním vyloučením a aby pro ně byly sociální služby lépe, rychleji a spolehlivěji dostupné. Odborná dlouhodobá práce s cílovými skupinami také přispěje k tomu, aby se cílová skupina udržela v běžné společnosti a neklesala k sociálnímu vyloučení.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zveřejněno: 22. dubna 2022

PROJEKT ROZVOJ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PCP7

Pečovatelské centrum Praha 7 od 1. června 2020 do července 2022 realizuje projekt „Rozvoj pečovatelské služby PCP7″, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015144 spolufinancovaný z evropských fondů.

Hlavním cílem projektu je připravit naši pečovatelskou službu na změny ve skladbě klientů a na rozšíření cílových skupin tak, aby poskytování služby odpovídalo současným trendům v sociálních službách a požadavkům komunity Prahy 7.

Jedná se zejména o nabytí, prohloubení a ukotvení znalosti problematiky různých typů sociálních situací vedoucích k požadavku na zavedení pečovatelské služby.

Zveřejněno 17. srpna 2020

Užitečné odkazy