220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

Velikonoční poselství

Paní Eva Ševčíková je farářkou Církve československé husitské a dlouhá léta působila na holešovické husitské faře. Paní farářku všichni známe jako vždy příjemně naladěnou a navzdory svému věku velmi činorodou dámu. V domě s pečovatelskou službou Tusarova, kde již sedm let žije, vede pravidelné biblické hodiny a v domě U Studánky se podílí na zajištění bohoslužeb. V čase Velikonoc nám zasílá připomenutí, co který den nyní slavíme.

 

Moje milované „ovečky“, sousedé a přátelé!

V lásce a vzpomínkách se k vám obracím, abychom alespoň takto prožili společně Velikonoce. Slaví je veškerý lid – věřící i atheisté, tak jsou důležité. Tak i pres momentální situaci můžeme prožít ten čas společně. Prožíváme zkoušku trpělivosti a pokory, tak se snažme ztišit a niterné si prožít ten čas zbožnosti.
Tak alespoň ve stručnosti vás chci provést svatým týdnem, prožijte si ho v plnosti.
KVĚTNOU NEDĚLI prožijete slavný vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma k oslavě svátku. Lid ho vřele vítal slovy „Hosana, hosana Synu Davidův, hosana na výsostech!“ Kladli mu v úctě na cestu palmové listy, ba i roucha, u nás jsou to kočičky, které posvětím.

PONDĚLKEM nastává tzv. svatý týden, ÚTERÝ patřilo prý básníkům, STŘEDA, sazometná, byla vyhrazena kominíkům, kteří čistili pece, aby hospodyně mohly napéci na svátky.
Nastává TRIDUUM, čili třídenní, počínaje ZELENÝM ČTVRTKEM, který byl dnem bolesti, žalu a zrady. Ten den naposledy stoloval Ježíš s apoštoly, ustanovil Večeři Páně, svaté přijímání, které dodržujeme doposud. Zelený byl nazván podle bylin, které požívali k beránkovi, musely být hořké. Taková byla i zrada Jidášova, když ho večer vydal k zatčení a uvedeni ke Kaifasovi.

VELKÝ PÁTEK byl velký vskutku vším, co se událo. Ježíš byl odveden k soudu Pilátovi Pontskému, který ze strachu o sebe neprávem odsoudil Ježíše k trestu ukřižováním. Zbičovaný, ztýraný odnesl svůj kříž na Golgotu. Tam byl vstaven mezi dva lotry, přibit na kříž. Ještě z kříže dal zaslíbeni odpuštění jednomu na pravici „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“. A jak psáno, o třetí hodině poručil svého ducha Otci a skonal. V tu chvíli roztrhla se opona chrámová na důkaz, že zesnul Syn Boží.
Protože v sobotu se nesmělo pracovat, ještě, než vyšla první hvězda, byl uložen do nového hrobu ve skále. BÍLÁ SOBOTA zdá se být tichá, ale navečer slaví se Vigilie, svátek Vzkříšení a světel. V chrámech nosí se Paškál, zdobená svíce, symbol oslavy zmrtvýchvstání a vzkříšení Pána Ježíše Krista, který se za nás, lidstvo, obětoval.
HOD BOŽÍ, neděle, lidé se raduji ze vzkříšení, kdy veškerý lid byl osvobozen tím, který pln lásky položil svůj život na dřevo kříže v bolesti za naši spásu. Zamyslím se, zda si to lidstvo uvědomuje a v tomto čase starosti o zdraví se skloní před Ním a v modlitbách poděkuje a poprosí o sílu překonat tuto dobu ve víře, že Bůh je a vyslyší nás pomocí. Věřte, pomáhá to, vím to.

Svátky uzavírá PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ, které je již více méně nechci dále popisovat, jsou to známé tradice, kraslice, pomlázky, hodování a radosti. A tak prosím, abychom svátky prožili v lásce, té čisté všeobjímající, s jakou se k nám sklonil sám Bůh.

Požehnání Boží vám vyprošuje a pokoj přeje sestra farářka Eva Ševčíková.

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Odebírejte naše aktuality a buďte v obraze. Klikněte na tlačítko, vložte svůj e-mail a budeme vás informovat, jakmile tu bude něco nového.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.