724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

Návštěvy a vycházky v odlehčovacím centru Pečovatelského centra Praha 7

Ačkoli vláda návštěvy u nás povoluje dle usnesení 201 ze dne 26. února 2021, za podmínky negativního testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

 1. a)      opatrovník za účelem výkonu nezbytné péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí,
 2. b)      osoby blízké, pokud se zhorší psychický stav klienta sociální služby,
 3. c)      osoby blízké, pokud je klient v terminálním stádiu života.

Dle citovaných bodů usnesení vlády 216 bychom měli „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje“

Z tohoto důvodu NEBUDE SOC min. do 21. 3. 2021 poskytovat testování návštěv a uvolní kapacity zdravotníků pro přímou práci s klienty.

Návštěvám, které přijdou s potvrzením o provedení testu z jiného testovacího centra (nikoliv pouze od zaměstnavatele) nebo s potvrzením o prodělané nemoci, v návštěvě bránit nebudeme, avšak žádáme o respekt k usnesení vlády.

Stále platí podmínka, že osoba navštěvující uživatele:

 • používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • dodržuje režimová opatření,
 • domlouvá případnou návštěvu předem a respektuje dohodnuté časy,
 • musí podepsat čestné prohlášení,
 • v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimových opatření platná pro březen 2021 (nebo do odvolání):

 • návštěvy se domlouvají předem se sociální pracovnicí na tel. 770 177 150,
 • v úvahu přichází všechny dny vyjma čtvrtku a to vždy ve 14, 15, 16 a 17 hodin.
 • ve společenské místnosti bude vždy jen 1 návštěva (max. 1 osoba), návštěvy se dle počasí mohou uskutečnit i v zahradě centra,
 • návštěvy se snažte omezit na max. 2 návštěvy týdně u 1 klienta,
 • prosím dodržujte pokyny službu konajících pracovníků,
 • prosím dodržujte režimová opatření poskytovatele pro návštěvy uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Pokud návštěvník po realizované návštěvě zjistí, že přišel do kontaktu s pozitivní osobou nebo že je sám pozitivní, neprodleně tuto skutečnost nahlásí vedoucímu odlehčovacího centra.

Protože dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 202 se v podstatě zakazují vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení bez následné povinné karantény domovům pro seniory a domovům se zvláštním režimem, nedoporučujeme, z důvodu možného zavlečení nákazy a následné možné karantény celého domu, vycházky ani v našem zařízení. Jako vhodná alternativa se jeví návštěva na naší zahradě (dle pravidel o návštěvách). O výjimkách pro očkované se v tuto chvíli jedná mezi ministerstvy.

 

V Praze dne 11. 3. 2021

Martina Pojarová

ředitelka

 

 

 

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Odebírejte naše aktuality a buďte v obraze. Klikněte na tlačítko, vložte svůj e-mail a budeme vás informovat, jakmile tu bude něco nového.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.